kindheitserinnerungen ūüď¶ Gratis verzending naar Benelux vanaf 69‚ā¨
‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź 142.879+ tevreden klanten

Gratis verzending naar Benelux vanaf 69‚ā¨

Gratis verzending naar Benelux vanaf 69‚ā¨

Voorwaarden voor deelname

 1. De organisator van deze wedstrijd is Limmaland GmbH & Co KG, Lichtstraße 21, 50825 Keulen, Duitsland.
 2. Deelname is gratis en onafhankelijk van de aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de gebruiker deze deelnamevoorwaarden.
 3. Personen die in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wonen en op het moment van deelname minstens 18 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van Limmaland GmbH & Co KG en andere personen die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname. De deelnemer aan de wedstrijd is de persoon die eigenaar is van het e-mailadres dat bij de inschrijving voor de wedstrijd is opgegeven. Per "deelnemer" is slechts één deelname mogelijk; herhaalde deelname kan, naar goeddunken van Limmaland GmbH & Co KG, leiden tot het verlies van het recht op deelname.
 4. Alleen de in de wedstrijd nader omschreven prijzen worden verloot. De trekking vindt alleen plaats onder de deelnemers die alle voor deelname aan de prijsvraag opgegeven onderdelen persoonlijk, volledig, begrijpelijk en correct naar Limmaland GmbH & Co. KG hebben gestuurd. Inzendingen moeten vóór de aangegeven sluitingsdatum door Limmaland GmbH & Co. KG zijn ontvangen. Te late inzendingen worden niet in aanmerking genomen bij de trekking, ongeacht de reden voor de vertraging. Limmaland GmbH & Co KG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen, in het bijzonder netwerk-, elektronische of computerstoringen.
 5. De winnaar van de prijs wordt onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht van de trekking aan de hand van de verdere gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt. De winnaar moet onverwijld, maar uiterlijk een week na de kennisgeving van de prijs aan Limmaland GmbH & Co KG de ontvangst van de kennisgeving bevestigen en de door Limmaland GmbH & Co KG gevraagde gegevens verstrekken. Anders heeft Limmaland GmbH & Co KG het recht een nieuwe winnaar te trekken. Door de prijs te aanvaarden, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en foto zonder vergoeding door Limmaland GmbH & Co. KG voor reclamedoeleinden worden gebruikt.
 6. De formaliteiten voor de overhandiging van de hoofdprijs worden individueel met de winnaar verduidelijkt. De prijs wordt per pakketdienst naar de winnaar gestuurd op het adres dat bij de inschrijving is opgegeven. Vouchers worden per e-mail verzonden.
 7. Contante betaling, betaling in natura of omwisseling van de prijzen is niet mogelijk. De prijzen zijn niet overdraagbaar. De winnaar aanvaardt eventuele noodzakelijke wijzigingen van de prijs als gevolg van andere factoren waarop de bij de wedstrijd betrokken bedrijven geen invloed hebben.
 8. De beslissingen van Limmaland GmbH & Co KG zijn definitief. Vragen hierover kunnen niet worden beantwoord. Limmaland GmbH & Co KG behoudt zich het recht voor om de wedstrijd volledig of tijdelijk op te schorten als er zich moeilijkheden voordoen die de integriteit van de wedstrijd in gevaar brengen.
 9. Elke aansprakelijkheid voor schade aan Limmaland GmbH & Co KG, haar medewerkers en plaatsvervangers of in verband met de wedstrijd, ongeacht de rechtsgrond, is, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid.
 10. De informatie die je bij deze wedstrijd verstrekt, wordt alleen gebruikt voor het doel van de wedstrijd en wordt niet aan derden doorgegeven.
 11. Op de pagina https://www.limmaland.com heb je de mogelijkheid om informatie te bekijken over de producten van Limmaland GmbH & Co KG.
 12. Lees ook de gegevensbeschermingsverklaring van Limmaland GmbH & Co.KG, die te vinden is op onze pagina Gegevensbescherming.
 13. De rechtsgang is uitgesloten.