ūüď¶ Gratis verzending naar Benelux vanaf ‚ā¨69
‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź 172.879+ tevreden klanten

Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

 1. De organisator van deze wedstrijd is Limmaland GmbH & Co KG, Lichtstraße 21, 50825 Keulen, Duitsland.
 2. Deelname is gratis en onafhankelijk van de aankoop van goederen of diensten. Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert de gebruiker deze deelnamevoorwaarden.
 3. Deelname staat open voor personen die woonachtig zijn in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en minimaal 18 jaar oud zijn op het moment van deelname. Medewerkers van Limmaland GmbH & Co KG en andere personen die betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname. De deelnemer aan de wedstrijd is de persoon die eigenaar is van het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij de inschrijving voor de wedstrijd. Per "deelnemer" is slechts één deelname mogelijk; herhaalde deelname kan, naar goeddunken van Limmaland GmbH & Co KG, leiden tot het verlies van het recht op deelname.
 4. Alleen de prijzen die in detail beschreven zijn in de wedstrijd worden verloot. De loting vindt alleen plaats onder de deelnemers die Limmaland GmbH & Co KG persoonlijk alle voor deelname aan de wedstrijd vereiste gegevens volledig, begrijpelijk en correct hebben toegestuurd. Inzendingen moeten voor de aangegeven sluitingsdatum door Limmaland GmbH & Co. KG ontvangen zijn. Te late inzendingen worden niet in aanmerking genomen voor de loting, ongeacht de reden voor de vertraging. Limmaland GmbH & Co. KG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen, in het bijzonder netwerk-, elektronische of computerstoringen.
 5. De winnaar van de prijs wordt kort voor de trekking per e-mail op de hoogte gebracht met behulp van de andere gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt. De winnaar moet de ontvangst van de kennisgeving van de prijs onmiddellijk, maar niet later dan een week na de kennisgeving van de prijs aan Limmaland GmbH & Co KG bevestigen en de door Limmaland GmbH & Co KG gevraagde informatie verstrekken. Anders is Limmaland GmbH & Co KG gemachtigd om een nieuwe winnaar te trekken. Door de prijs in ontvangst te nemen, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn naam en foto zonder vergoeding door Limmaland GmbH & Co. KG voor reclamedoeleinden worden gebruikt.
 6. De formaliteiten voor de overhandiging van de hoofdprijs worden individueel met de winnaar besproken. De prijs wordt per pakketdienst naar de winnaar gestuurd op het adres dat bij de registratie is opgegeven. Vouchers worden per e-mail verzonden.
 7. Contante betaling, betaling in natura of het ruilen van prijzen is niet mogelijk. De prijzen zijn niet overdraagbaar. De winnaar aanvaardt alle noodzakelijke wijzigingen van de prijs als gevolg van andere factoren waarop de bedrijven die betrokken zijn bij de wedstrijd geen invloed hebben.
 8. De beslissingen van Limmaland GmbH & Co KG zijn definitief. Vragen hieromtrent kunnen niet worden beantwoord. Limmaland GmbH & Co KG behoudt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk op te schorten als er zich problemen voordoen die de integriteit van de wedstrijd in gevaar brengen.
 9. Elke verplichting tot schadevergoeding aan Limmaland GmbH & Co KG, haar medewerkers en plaatsvervangers of in verband met de wedstrijd, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 10. De informatie die je verstrekt in het kader van deze wedstrijd wordt alleen gebruikt voor het doel van de wedstrijd en wordt niet doorgegeven aan derden.
 11. Je kunt informatie over de producten van Limmaland GmbH & Co KG bekijken op de website https://www.limmaland.com.
 12. Lees ook het privacybeleid van Limmaland GmbH & Co KG, dat te vinden is op onze pagina over gegevensbescherming.
 13. Juridisch verhaal is uitgesloten.