Gratis verzending vanaf €75

Colofon


Limmaland GmbH & Co. KG
Lichtstraße 21
50825 Keulen
Duitsland

Telefoon: +49 221 25080680
Email: hallo@limmaland.com
Omzetbelasting identificatienummer volgens § 27 a wet op de omzetbelasting: DE 310363499

Registerrechtbank: Rechtbank Keulen
Registernummer: HRA 32434

Gemachtigde (beherend vennoot): Limmaland Verwaltungs GmbH, registerrechtbank: Rechtbank Keulen, registernummer: HRB 89544, zelf vertegenwoordigd door de directeuren: Stefanie Gärtner, Rabea Knippscheer

Platform van de EU-Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten, maar we zijn bereid om dat wel te doen.

Verantwoordelijke partij in de zin van § 18 lid 2 MStV:
Rabea Knippscheer, Lichtstraße 21, 50825 Keulen, Duitsland

Website en winkel met steun van DESERTCODERZ

Heb je vragen?


De beste manier om contact op te nemen met onze klantenservice is via ons contactformulier of per telefoon op +49-221 - 25080680. Antwoorden op veelgestelde vragen vind jehier .

Onze inhoud en links


In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's op het moment dat de links werden gemaakt. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die werden veranderd nadat de link werd gemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals voor vermeldingen door derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgezette databases, tot de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht


De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.